+420 737 613 049 Po - Pá: 7:00 - 15:00

Tipy pro prevenci proleženin

Medesacare (https://www.medesacare.cz/)

  

Proleženiny vznikají snadno a může se stát, že si jich zpočátku ani nevšimnete. Pokud se péče o pacienta zanedbá, vedou k rozsáhlým infekcím a chirurgickým zákrokům. Nejlepší způsob, jak si ušetřit další starosti, je proto dodržovat pár základních pravidel prevence.

 

Proleženiny (zvané také dekubity), tedy odumírání kůže a podkožní tkáně, jsou způsobené dlouhodobým tlakem. Nejčastěji se vyskytují na těch částech těla, které jsou nejvíce přetěžované při sezení nebo ležení, jako jsou kyčle, kostrč, paty, lokty nebo lopatky. Mezi nejohroženější skupiny pro vznik dekubitů patří lidé po úraze, na invalidním vozíku a lidé, kteří mají sníženou pohyblivost.

Proleženiny mohou vznikat velmi rychle, a to už v řádu několika hodin, a může je způsobit i zdánlivá drobnost, například špatně natažené prostěradlo nebo nepadnoucí oděv. Nejdříve se problém projeví zarudnutím a otokem, následně se objevují puchýře a vředy a v poslední fázi přichází odumření tkáně. Proleženiny jsou pro pacienta bolestivé, často se špatně hojí a mohou vést až k závažným komplikacím, jako jsou infekce nebo gangréna, které vyžadují akutní lékařskou péči a chirurgický zákrok. Proto je důležité předcházet jejich vzniku a včas je rozpoznat a léčit

Prevence vzniku proleženin spočívá v několika zásadách, které by měli dodržovat jak zdravotníci, tak pečovatelé o nemocné nebo imobilní osoby.

Správné a časté polohování

Pravidelná změna polohy pacienta na lůžku nebo na vozíku snižuje tlak na riziková místa. Polohování by se mělo provádět v určitých časových intervalech podle stupně rizika vzniku proleženin. Obecně se doporučuje měnit polohu každé 2 až 4 hodiny u pacientů na lůžku. Při sezení na vozíku je třeba polohu měnit pravidelně, stejně jako jsme zvyklí obměňovat svou polohu při delším sezení na židli nebo v křesle a to až každých 15 minut.  Při polohování je vhodné používat speciální polohovací pomůcky, jako jsou polohovací postele a zvedáky, ale také polštáře, válečky, klíny nebo podložky, které pomáhají udržet pacienta v optimální poloze a odlehčit tlak na ohrožená místa.

Používání antidekubitních pomůcek

Antidekubitní pomůcky snižují tlak na kůži pacienta. Mezi tyto pomůcky patří například antidekubitní matrace, podsedáky, chrániče pat nebo loktů či antidekubitní válce. Antidekubitní matrace jsou vybavené různými systémy tlakového rozložení, jako jsou vzduchové komory, pěnové vložky nebo gelové náplně. Díky tomu pomáhají přizpůsobit podložku tvaru těla pacienta a zlepšit prokrvení kůže. Antidekubitní podsedák je pomůcka, která se umisťuje na sedadlo vozíku nebo křesla a snižuje tlak na sedací oblast. Dalšími polohovacími pomůckami, jako jsou válce a abdukční klíny, lze zafixovat končetiny do požadované polohy. Podsedáky a další pomůcky mohou být vyrobeny například z pěny nebo gelu. Chrániče pat nebo loktů chrání před třením o povlečení nebo oblečení. Antidekubitní chrániče mohou být vyrobeny z ovčí kůže, pleteniny nebo syntetických materiálů.

Správná hygiena

Pravidelná péče o kůži pacienta zahrnuje čištění, hydrataci, ochranu a pravidelnou kontrolu. Kůži je potřeba udržovat čistou, suchou, ale přesto hydratovanou. Při hygieně je nutné používat jemné a vhodné prostředky. Existují speciální pěnová mýdla, šampony, ochranné krémy a oleje. Při hygieně je třeba také dbát na prevenci a léčbu inkontinence moči nebo stolice, která může dráždit kůži a zvyšovat riziko vzniku proleženin. Při inkontinenci je třeba používat speciální pomůcky, jako jsou pleny, podložky, ubrousky, rukavice nebo čisticí pěny. Je důležité také pravidelně kontrolovat kůži pacienta na přítomnost zarudnutí, otoku, bolesti nebo tepla, které mohou signalizovat počátek vzniku proleženiny. S výběrem vhodných pomůcek Vám rádi poradí naši specialisté.

Rehabilitace a mobilizace

Aktivní, ale také pasivní pohyb pacienta zlepšuje prokrvení kůže, posiluje svaly a klouby, zvyšuje vitalitu a snižuje stres. Rehabilitace a mobilizace pomáhají předcházet ztuhnutí a zkrácení svalů a šlach, které mohou vést k deformitám a bolestem. Rehabilitace a mobilizace také pomáhají předcházet komplikacím spojeným s dlouhodobým ležením, jako jsou zácpa, nechutenství, zánět plic nebo trombóza. Tato cvičení by se měla vždy provádět podle individuálního plánu a pod dohledem odborníka, jako je fyzioterapeut nebo ergoterapeut. I při rehabilitaci a mobilizaci je vhodné používat speciální pomůcky, jako jsou polohovací postele, zvedáky, vozíky, chodítka, berle.

 

Tyto zásady prevence vzniku proleženin by měly být součástí každodenní péče o nemocné nebo imobilní osoby. Prevence je totiž vždy lepší než léčba. Pokud se však proleženiny již objeví, je nutné je co nejdříve rozpoznat a začít léčit podle stupně jejich závažnosti. Léčba proleženin vyžaduje spolupráci mezi pacientem, pečovatelem a odborníkem. Spočívá v odstranění tlaku na postižené místo, v čištění a dezinfekci rány, v aplikaci vhodného obvazu nebo krytí rány a v podpoře hojení rány pomocí léků. Léčba proleženin také vyžaduje dodržování správné výživy a hydratace pacienta, která předchází úbytku hmoty a zároveň udržuje kůži v dobré kondici.

© 2021 www.medesacare.cz