MedesaCare (https://www.medesacare.cz/)

Jak financovat kompenzační pomůcku: Poradíme, kam se obrátit

Nemoc vás obvykle zasáhne v době, kdy to nejméně čekáte. I pokud si pravidelně spoříte, prakticky nikdo není připravený na finanční zátěž, jakou představuje péče o dlouhodobě nemocného člověka. V praxi se často setkáváme s lidmi, kteří čelí trvalým následkům a bez zdravotnických neboli kompenzačních pomůcek se v běžném životě neobejdou. Kde na ně tedy získat peníze?

Dlouhodobě nemocní mohou žádat na pracovním úřadě

Ministerstvo práce a sociálních věcí přispívá až 400 000 Kč na pomůcky lidem s těžkým pohybovým, sluchovým nebo zrakovým postižením, jejichž stav trvá déle než 1 rok a kromě toho splňují řadu podmínek, které naleznete rozepsané na stránkách mpsv.cz - příspěvěk na zvláštní pomůcku. Příspěvek na zvláštní pomůcku se vztahuje například na motorové vozidlo nebo stropní zvedací systém do bytu.

Jak požádat

1. Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku podejte na odboru dávek pro osoby se zdravotním postižením na krajské pobočce Úřadu práce, nejlépe dle místa vašeho trvalého pobytu.

2. Úřad práce dále vyplácí Příspěvek na mobilitu ve výši až 550 Kč měsíčně (pro rok 2020), který má osobám se zdravotním postižením kompenzovat náklady na zajištění nutné dopravy. Zažádat si o něj můžete na stejném místě jako o příspěvek na zvláštní pomůcku.

Značnou část pomůcek uhradí pojišťovna

Kompenzační pomůcky jako francouzské berle, elektrické a mechanické vozíky, koupelnový zvedák, ortopedická zdravotní obuv a další proplácí zdravotní pojišťovny. Výše příspěvku i seznam hrazených pomůcek se liší, potřebné informace najdete na stránkách vaší zdravotní pojišťovny.

Pro úplný Seznam zdravotnických prostředků hrazených na poukaz navštivte stránky SÚKL.

Jak požádat?

S pojišťovnou nebudete komunikovat vy sami, ale váš lékař, který vystaví Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Většina pomůcek dále vyžaduje schválení revizním lékařem, přečtěte si jaké

Požádejte o pomoc nadaci

Pokud není možné získat peníze na pomůcku z veřejných prostředků, můžete ještě oslovit nadace a nadační fondy. V České republice existují desítky organizací, které pomáhají lidem s tělesným či mentálním handicapem.

Důležité je najít takovou, kde budete splňovat podmínky pro získání podpory. Pokud nevíte, kde začít, projděte si Fórum Dárců nebo se obraťte na Centrum pro zdravotně postižené ve vašem kraji.

Jak požádat?

Potřebný formulář a další pokyny najdete na stránkách konkrétní nadace. Obvykle je spolu s žádostí potřeba doložit

  • příjmy a výdaje žadatele a osob žijících ve společné domácnosti,

  • popis pomůcky a jejího přínosu pro život žadatele,

  • cenovou kalkulaci včetně výše úhrady pojišťovnou,

  • lékařskou zprávu s doporučením pomůcky,

  • kopii průkazu ZTP nebo ZTP/P a OP.

Celým procesem při žádání nadace o pomoc vás provede například služba Nadačník.

Každé krajské Centrum pro zdravotně postižené nabízí kromě poradenství také půjčovnu kompenzačních pomůcek. Na dobu nezbytně nutnou, tedy než získáte hrazenou pomůcku, vám tu půjčí například francouzské hole, invalidní vozík nebo schodolez.

Další možností je sponzorský dar

Souběžně s žádostí u nadací můžete oslovit sponzorské organizace a firmy s žádostí o finanční dotaci nebo dar. Případný sponzor má tu výhodu, že si částku věnovanou na kompenzační pomůcky, které nehradí zdravotní pojišťovna, může odečíst z daní.

Jak požádat?

Do vybrané organizace napište oficiální žádost o sponzorský dar ve formě dopisu a požádejte o schůzku. Případně se později telefonicky připomeňte. Pokud znáte někoho, kdo vám může setkání s potenciálním sponzorem zprostředkovat, určitě této možnosti využíjte.

MEDESA Care pomáhá zprostředkovat kontakt klienta s nadací, nabízí i jiné formy financování typu. Obraťte se na nás, pomůžeme vám.

«
2021 © medesa