+420 737 613 049 Po - Pá: 7:00 - 15:00

Polohování u dlouhodobě ležících osob

Medesacare (https://www.medesacare.cz/)

Polohování u dlouhodobě ležící osoby je důležitou součástí péče, která má za cíl zlepšit její zdravotní stav, kvalitu života a prevenci komplikací, zejména vzniku proleženin. V tomto článku se dozvíte základní pravidla polohování a doporučíme polohovací pomůcky, které vám pomohou se správným polohováním vašich blízkých na lůžku.

   

Základní pravidla polohování

 

Polohování je proces, při kterém měníme polohu osoby na lůžku tak, aby se cítila co nejpohodlněji, nebyla vystavena tlaku na určité části těla a mohla volně dýchat. Polohování by mělo být prováděno pravidelně, vždy individuálně podle potřeb a možností dané osoby. Obecně platí, že poloha by se měla měnit každé 2 hodiny během dne a každé 3 hodiny v noci, pokud to lékař neurčí jinak. Při polohování je třeba dodržovat následující pravidla:

 

  1. Před polohováním se vašeho blízkého vždy zeptejte na jeho přání a požádejte o souhlas. Pokud je nesvéprávný nebo nekomunikuje, empaticky ho informujte o tom, co budete dělat a proč.
  2. Zajistěte si dostatek prostoru a pomůcek pro polohování. Pokud je to možné, zapojte do polohování i opečovávanou osobu, například tím, že jí podáte ruku nebo jí pomůžete se posunout.
  3. Polohujte opatrně a šetrně, abyste pacientovi nezpůsobili bolest nebo poškození kůže. Používejte hladké a suché povlečení, které není zmačkané nebo zkroucené. Vyhněte se tření nebo napínání kůže, pacienta netahejte po podložce, abyste nezapříčinili poškození kůže.
  4. Polohujte osobu tak, aby byla v co nejvíce fyziologické poloze, která odpovídá jejímu stavu a potřebám. Zabraňte nadměrnému ohýbání nebo natahování kloubů a svalů. Udržujte hlavu v prodloužení páteře a nepodkládejte ji příliš vysoko nebo nízko.
  5. Polohujte pacienta tak, aby byl co nejvíce symetrický. Pokud má klient ochrnutou nebo postiženou část těla, podložte ji vhodnou pomůckou tak, aby nedocházelo k jejímu otoku, deformaci nebo zhoršení prokrvení.
  6. Osobu polohujte tak, aby byla co nejvíce mobilní. Pokud je to možné, střídejte polohy na zádech, na boku a na břiše. Pokud je to vhodné, umožněte jí sedět na lůžku nebo na židli.
  7. Snažte se o co nejlepší prokrvení. Zabraňte dlouhodobému tlaku na určité části těla, které jsou náchylné ke vzniku proleženin (dekubitů), jako jsou paty, kříže, lokty, lopatky nebo uši. Používejte odlehčovací pomůcky jako polštáře, válce, klíny nebo speciální matrace.
  8. Zajistěte volný průchod vzduchu do nosu a úst. Pokud má váš blízký potíže s dýcháním, zvedněte mu horní část těla nebo mu podložte hlavu a ramena. Pokud má zápal plic, polohujte ho tak, aby byla postižená strana plic nahoře.

Polohovací pomůcky

Jako polohovací pomůcky označujeme různé předměty, které nám usnadňují a zlepšují polohování osob upoutaných na lůžko. Pomáhají nám udržet je v požadované poloze, odlehčit tlak na určité části těla, zvýšit celkový komfort a bezpečnost. Mezi polohovací pomůcky patří například:

 

Polohovací lůžka: umožňují nastavit výšku, sklon a tvar lůžkového roštu podle potřeb pacienta. Polohovací lůžka mají i elektrický pohon nebo dálkové ovládání. Polohovací lůžka jsou vhodná pro osoby, které potřebují časté nebo složité polohování, nebo pro osoby, které si mohou měnit polohu samy, významným pomocníkem jsem i pro samotnou pečující osobu.

Antidekubitní matrace: přizpůsobují se tvaru a hmotnosti pacienta a rozkládají tlak na jeho tělo. Některé matrace mají i speciální funkce, jako je cirkulace vzduchu zajištěna kompresorem. Antidekubitní matrace jsou vhodné pro osoby, které jsou dlouhodobě ležící a mají zvýšené riziko vzniku proleženin.

Polohovací sedáky nebo křesla: umožňují nastavit výšku, sklon a tvar sedadla a opěradla podle individuálních potřeb. Některé polohovací sedáky mají i elektrický pohon nebo dálkové ovládání. Polohovací křesla jsou vhodná pro osoby, které potřebují časté nebo složité polohování vsedě, nebo pro osoby, které si mohou měnit polohu samy.

Polštáře, válce a jiné: různě veliké a tvarované předměty, které slouží k podložení určitých částí těla klienta. Mohou být naplněné peřím, pěnou, vzduchem apod. Patří zde například kvádry, válce, klíny, opěrné desky nebo polštáře. Tyto pomůcky jsou vhodné pro osoby, které potřebují drobné úpravy polohy nebo odlehčení tlaku na určité části těla. Tyto pomůcky slouží k zajištění stabilní a bezpečné polohy těla a jeho jednotlivých částí.

Úchopové polohovací pomůcky: slouží k uchopení nebo držení určitých části těla pacienta. Mohou to být například úchopové držáky, pásky, rukojeti nebo madla. Úchopové polohovací pomůcky jsou vhodné pro osoby, které potřebují podporu při pohybu nebo změně polohy.

 

S výběrem vhodné pomůcky vám rádi poradíme v prodejně zdravotnických pomůcek, kde vám ukážeme, jak vybrané pomůcky nastavit a používat.

© 2021 www.medesacare.cz