Budu muset přestat chodit do práce? – Poradna

MedesaCare (https://www.medesacare.cz/)

To, že jste se rozhodli starat o svého blízkého prostředí může v některých případech znamenat, že budete muset si např. zkrátit pracovní úvazek nebo svoji práci opustit. Nicméně díky mobilním pečovatelským organizacím se dá řada věcí zvládnout, aniž byste museli práci opouštět.

2021 © medesa