MedesaCare (https://www.medesacare.cz/)

Domácí péče

Chci se nezávazně poradit

To, že jste se rozhodli starat o svého blízkého prostředí může v některých případech znamenat, že budete muset si např. zkrátit pracovní úvazek nebo svoji práci opustit. Nicméně díky mobilním pečovatelským organizacím se dá řada věcí zvládnout, aniž byste museli práci opouštět.

V každém regionu působí zpravidla několik poskytovatelů domácí péče. Liší se většinou tím kdo je provozuje. 

Domácí péče je součást zdravotní péče a jako taková je poskytována odborným zdravotnickým nebo  personálem nebo sociálními pracovníky a placena ze zdravotního pojištění. Je to např. ošetření ran, bércových vředů, aplikace injekcí, infuzí vyšetření glukometrem a odběry krve v domácím prostředí a další.

2021 © medesa